Dành cho chủ vị trí

DÀNH CHO CHỦ VỊ TRÍ

BẠN MUỐN

 • Kiếm tiền từ màn hình Quảng cáo
 • Kiếm tiền từ màn hình Quảng cáo
 • Quản lý nội dung màn hình Tivi

 • Đầu tư và lắp đặt màn hình Quảng cáo
 • Trả chi phí vị trí, vận hành thiết bị
 • Tặng đến 50% thời lượng cho chủ vị trí
 • Tặng nhiều Quảng cáo ngoài trời khác

“Share Screen, Share Money”

MẪU ĐĂNG KÝ

  Share this post

  dnh-cho-ch-v-tr-anyscreen-share-screen-share-money