DÀNH CHO CHỦ VỊ TRÍ

BẠN MUỐN

  • Kiếm tiền từ màn hình Quảng cáo
  • Kiếm tiền từ màn hình Quảng cáo
  • Quản lý nội dung màn hình Tivi
  • Đầu tư và lắp đặt màn hình Quảng cáo
  • Trả chi phí vị trí, vận hành thiết bị
  • Tặng đến 50% thời lượng cho chủ vị trí
  • Tặng nhiều Quảng cáo ngoài trời khác

“Share Screen, Share Money”

MẪU ĐĂNG KÝ