Mì Cay Seoul

1.000 $

Hotline : 0933 15 99 88

Liên hệ

Wifi marketing tại MÌ CAY SEOUL

Số lượng, độ phủ:

  • Số lượng: 49 cửa hàng
  • Vị trí: TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng…
  • Lưu lượng: 33 520 clicks/ tháng

Đối tượng khách hàng:

  • Từ sinh viên đến gia đình
  • Đặc biệt là giới trẻ
  • Phân khúc phổ thông
Danh mục: