[Đà Lạt, Bình Thuận] Tìm bảng quảng cáo T11/2021

Cần 1 vị trí ở trung tâm Đà Lạt và 1 vị trí ở Bình Thuận cho khách hàng của công ty NSG Ads
– Thời gian: 1 năm từ 12/2021 đến 01/2022
Yêu cầu:
– Vị trí có 2 hoặc 3 mặt
– Vị trí này có giấy phép và được sự cho phép sử dụng của Sở
– Có bản đồ, hình ảnh, video
– Thanh toán: 40% – 50% -10%
Liên hệ:
Zalo: 0859155759