[ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG, BR-VT, PHÚ YÊN, KON TUM, QUẢNG TRỊ] TÌM BẢNG QUẢNG CÁO T12/2022

Tháng mới hoan hỉ nhiều tài lộc!!
Agc tìm pano tỉnh Đồng Nai , Bình Dương, Bà Rịa , Phú Yên, Kon Tum , Quảng Trị. Khu vực nào có sân bay thì gửi thêm pano sân bay.
A/c có hàng cho em thông tin qua ZALO 0857657271.
Em cám ơn ❤