[HÀ NỘI, HẢI PHÒNG] CẦN TÌM BẢNG CHẠY 5 THÁNG – THỜI GIAN T8/2021

KH cần chạy gấp chắc chắn chốt, tìm bảng đẹp.
1. Bảng Hà Nội nội ô, trung tâm
2. Bảng Hải Phòng (1 bảng chạy 5tháng)
Liên hệ:
Facebook: Phương Chi